پرقدرت در ارسال

 توان خروجي قابل تنظيم

 گيرنده با حساسيت بالا

نصب و راه اندازي آسان

پوشش نقاط كور

 قابليت ميزباني از كاربران