تجهیزات الکتریکی خانواده Logic Plus گزینه مناسبی برای تکمیل اجزاء و قطعات قابل نصب بر روی ترانک محسوب می شود. محصولات این خانواده، مجموعه ای تحسن برانگیز و فریبنده برای معماران داخلی است زیرا بکارگیری آن در ساختمان، زیبا سازی فضای داخلی را به ارمغان می آورد از نظر فنی نیز این مجموعه در سطحی بالاتر از استانداردهای اروپا و انگلستان قرار داشته ، دارای مولفه هایی است که آنرا امن تر می نماید.