طرحی پیشرو در مراکز داده

با ویژگی های ماجولار، اندازه پذیر و از پیش نصب شده

مبتنی بر تکنولوژی MT ferrule که به صورت ویژه روی نیازهای کلیدی مشتری از جمله حجم، قابلیت استفاده بودن و زیبایی تمرکز نموده است .

 

HI-DEXیک سیستم کابل کشی فیبر نوری از پیش آماده شده(Pre Terminated)، ماجولار و با کارایی فوق العاده بالا براساس تکنولوژی کانکتورهای MT می باشد.

 Say Hi to the Next Generation

بررسی گارانتی محصول