سه شنبه, 02 شهریور 1395

یا لطیف

همایش فصلی کارکنان شرکت مهندسی کوثر شبکه نگار در تابستان 1395

چهارشنبه بیستم لغایت جمعه بیست و دوم مرداد ماه 95

ساری ، بلوار فرح آباد، مجموعه تفریحی - سیاحتی شرکت

گزارشگر : محمد مهدی تیموری از بخش فنی

ثبت ادامه مطلب...
چهارشنبه, 06 آبان 1394

چهارشنبه پانزدهم لغایت جمعه هفدهم مهر ماه 94

ساری ، بلوار فرح آباد، مجموعه تفریحی - سیاحتی شرکت

گزارشگر : مهندس محمد فضلی از بخش فروش

ثبت ادامه مطلب...

بررسی گارانتی محصول