نمايندگي‌هاي شبكه نگار در سطح كشور از خراسان تا خوزستان و از آذربایجان تا سیستان گسترش يافته‌اند.

شبكه نگار افتخار دارد كه با همكاراني در شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، یزد، همدان، زاهدان، اردبیل، قزوین، زنجان، ساري، كرمانشاه، كرمان، عسلويه، بجنورد، بیرجند، بوشهر، اراك، اروميه، ايلام، بروجرد، بندر عباس و ... همكاري مي‌كند.

شبكه نگار از اين طريق خدمات و محصولات خود را در زمان مناسب به مشتريان سراسر كشور عرضه مي‌كند.

بررسی گارانتی محصول