طولانی بودن فرآيند تأمین کالا به ويژه در مورد تجهیزات وارداتی یکی از چالش‌هاي بزرگ در اجراي پروژههاي فن‌آوری

 

اطلاعات است. شركت مهندسي كوثر شبكه نگار با راه‌اندازي انبار خود و تأمين و ذخیره سازی اقلام پرمصرف فرآيند تأمین کالا را براي مشتریان و همکاران كوتاه كرده است. اين انبار در زميني به وسعت حدوداً 8000 متر مربع، با نزديك به 3000 متر مربع انبار سرپوشيده، در یکی از ورودی‌هاي شهر تهران جاي دارد.

شركت مهندسي كوثر شبكه نگار امیدوار است با پیشبینی درست و برنامهریزی صحیح برای واردات کالا و نگهداري آن در این انبار، مدت زمان لازم براي تأمین کالا را بسيار كوتاه كرده و مخاطرات اين مرحله از پروژه را به حداقل برساند.

 

 

 

  

     

بررسی گارانتی محصول