در برخي صنايع و محيطهاي خاص، مانند صنايع نفت و گاز، پتروشیمی، مخابرات، صنایع فولاد، ذوب و ريختهگري، صنایع نظامي، هوايي، دریایی، ریلی و... به كابلهاي ويژهاي نياز است كه به طور معمول در خط توليد كارخانجات توليدکننده‌ي كابل وجود ندارند و بايد با مشخصات ويژهاي از نظر جنس، تركيب، اندازه، مقدار مقاومت حرارتی- شيميايي و مكانيكي و ... توليد شوند.

شركت مهندسي کوثر شبكه نگار آمادگي دريافت سفارشهاي ويژه در این خصوص و نیز کابل‌های ترکیبی خاص شامل دیتا (مسی و نوری)، برق و مخابرات را دارد.

بررسی گارانتی محصول