تست های مسی و نوری با استفاده از تستر Fluke از جمله خدماتی است که علاوه براینکه در دل پروژه های شرکت به انجام می رسد، می تواند به صورت مستقل برای کارفرمایان و نیز شرکت های همکار، ارائه گردد.

بررسی گارانتی محصول