خدمات

 امروزه فن آوری اطلاعات با سرعتی پرشتاب در حال ارایه خدمات متنوع می باشد. این رشد سریع، توجه بیشتر تصمیم سازان و مسئولان در ایجاد مراکز داده -که نقش اساسی در سامان دهی و متمرکز نمودن منابع و افزایش ظرفیت ذخیره سازی در سازمان های بزرگ دارند را به خود معطوف نموده است . 

01

 
شرکت مهندسی کوثر شبکه نگار یکی از اصلی ترین زمینه های فعالیت خود را خدمات مرتبط با مراکز داده قرار داده است و در زمینه های گوناگون مراکز داده، از جمله خدمات مشاوره، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی را به کمک تیم فنی خود و با بهره گیری از مشاوران تراز اول فعال در این زمینه ارایه می نماید. شایان ذکر است که این شرکت در مشاوره، طراحی و نظارت پروژه های بزرگ مراکز داده مرتبط با سازمان های دولتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان نقشه برداری کشور و ... ایفای نقش نموده است. 
 01

خدمات قابل ارائه توسط بخش مرکز داده

   •    مشاوره در زمینه ی مراکز داده
   •    نیازسنجی برای طراحی مراکز داده
   •    طراحی مراکز داده
   •    نظارت بر پروژه های اجرای مراکز داده
   •    اجرای بخش هایی از مراکز داده
 
 
تجربیات بخش مرکز داده
 
•    طراحی مفهومی مرکز داده و تهیه ی اسناد  و برگزاری مناقصه
•    نظارت بر اجرای مرکز داده – پروژه متوقف شده است.
•    مکان سنجی، ظرفیت سنجی و بررسی وضع موجود
•    طراحی مفهومی مرکز داده و تهیه ی اسناد
•    نظارت و مشاوره در فرایند طراحی تفصیلی، اجرا و تحویل مرکز داده
•    مشاوره و نظارت در پشتیبانی مرکزداده، مرکزداده پشتیبان و شبکه داخلی
•    تدوین استاندارد ملی مراکز داده برای نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 

 

 

 
 
 

بررسی گارانتی محصول