مشتریانی که از سوییچ های بروکید در شبکه خود استفاده می نمایند، با شرکت در این دوره می توانند با راهبری و پیکربندی این سوییچ ها در سطوح مقدماتی و پیشرفته آشنا شوند.

بررسی گارانتی محصول