شبکه‌ی نگار، شبکه‌ای کارا، استاندارد و امن

شركت مهندسي كوثر شبكه نگار، به عنوان یک سازمان یادگیرنده، به صورت پویا و همراه با پيشرفت‌هاي فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات و همچنين تغييرات محيط، با شناخت نیازهای کشور عزيزمان ايران، و با پایبندی به منش حرفه‌ای و اخلاق کاری « شبکه‌ی نگار، شبکه‌ای کارا، استاندارد و امن» را آرمان خود قرار داده است. ما علاوه بر تأمين نياز صنایع و سازمان‌هاي اداري در زمينه‌ي شبكه‌هاي LAN، به ارائه‌ي خدمات طراحي، مشاوره و نظارت بر ايجاد مراكز داده و ارائه‌ي محصولات براي بهره‌برداران خانگي و دفاتر اداري كوچك، شركت‌هاي كوچك و متوسط كرده، شركت‌هاي همكار خود را تجهيز مي‌كنيم تا راه‌حل‌هاي كامل Networking براي كسب و كارهاي بزرگ را نيز فراهم كنند. استراتژي‌هاي همکاری بلندمدت با مشتریان، در كنار نوآوري و انعطاف در ارائه‌ي خدمات و محصولات به ما اجازه داده موقعيت خود را در صنعت Networking به عنوان يك شركت فعال و معتبر و قابل اطمينان به ديگران معرفي كنيم.

هدف راهبردي ما عبارت است از استفاده از آخرين روشها، رویه‌ها و فن‌آوریهای روز دنيا در پروژههای فن‌آوری اطلاعات میهن عزیزمان به منظور کارا، استاندارد و امن بودن آن‌ها. مديران و کارشناسان شركت بر اين باور هستند كه در دنياي پيچيده و فني امروز، كساني موفقترند كه بتوانند همگام با تغييرات سريع فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و همچنين تغییرات محيط كسب و كار، خود را تطبیق داده و قادر باشند كار علمي و فني بهتري را ارائه نمايند. بهکارگیری خلاقیت در مدیریت، استفاده از دانش روز، شبكه‌ي گسترده‌ي توزيع و محصولاتِ بااصالت برای انجام پروژه‌هاي فنآوري اطلاعات در اولویت قرار دارد.

با توجه به هدف مذكور، شركت مهندسي كوثر شبكه نگار سرفصلهاي ذیل را به عنوان خط مشي خود برگزيده است:

•    استفاده از نيروهاي متخصص، آموزش دیده و كارآمد.

•    بهرهگيري از جدیدترین دانش فني و استانداردهاي بينالمللي در زمينه‌ي فعاليت مورد نظر و انتقال آنها به داخل کشور.

•    استفاده از ابزارکار و تجهیزات پيشرفته و مدرن.

•    به‌كارگيري بهترين و جدیدترین محصولات موجود دنيا در پروژههاي شركت.

•    استفاده از پشتيباني فني كمپانيهاي خارجي تأمين‌كننده‌ي تجهيزات.

•    حفظ فضای یک سازمان یادگیرنده در سطح شرکت به منظور ارائه¬ی خدمات بهتر به مشتریان، همکاران و تربيت و رشد نيروهاي جوان و مستعد.

•    انتخاب شرکتهای داخلی توانا به عنوان همکار و تقسیم مسئولیت و منافع با آن‌ها.

•    كمك به ارتقاي سطح دانش فني مشتريان و همكاران در زمينه مورد فعاليت از طریق برگزاري دورههاي آموزشي با بهرهگیری از متخصصين داخلي و خارجي.

بررسی گارانتی محصول