در این دوره کوتاه نیم روزه، سعی می گردد تا شرکت کنندگان، ضمن آشنایی مختصر با  پارامترهای مسی، ضمن کار عملی با دستگاه تستر فلوک، با نکات عملی تست نیز آشنا شوند.

بررسی گارانتی محصول