در این دوره کوتاه نیم روزه ، سعی می گردد تا شرکت کنندگان، ضمن آشنایی مختصر با فیبر نوری، ضمن کار عملی با دستگاه فیوژن، با نکات عملی آن نیز آشنا شوند.

بررسی گارانتی محصول